Diensten

Onze dienstverlening in het kort:

Bedrijfseconomische/strategische advisering

 • rendementsverbeteringen
 • (her)financieringen en begeleiding bij het verkrijgen hiervan
 • begeleiding bij het verkoop klaar maken van de onderneming
 • bedrijfswaarderingen voor bedrijfsoverdracht, herstructureringen etc.
 • financiële begeleiding echtscheidingsprocedures voor DGA/ondernemers
 • opzetten financieel managementinformatiesysteem
 • beoordeling, begeleiding en inrichten van administratieve organisatie
 • second opinion op adviseurs adviezen van derden/jaarrekening reviews

Fiscaaljuridische advisering

 • fiscale adviezen omtrent inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (nationaal en internationaal)
 • herstructureringen (bedrijfsopvolging, herstructureren van activiteiten, oprichting BV’s, fusies en overnames)
 • rechtsvormkeuze / begeleiding bij start onderneming
 • beschermingsconstructies
 • second opinion op fiscale adviezen van derden/aangifte reviews

Accountancy werkzaamheden

 • opstellen jaarrekening met samenstelverklaring
 • opstellen jaarrekening met beoordelingsverklaring/ accountantsverklaring
 • afgeven inbrengverklaring bij herstructureringen
 • opstellen tussentijdse cijfers en prognoses
 • begeleiding BTW-administratie / verzorgen aangifte omzetbelasting
 • begeleiden loonadministratie / verzorgen aangifte loonbelasting
 • invullen van diverse formulieren (bedrijfstak gebonden, verzekering, loonadministratie), eventueel voorzien van een accountantsverklaring

Fiscale werkzaamheden

 • opstellen en indienen aangifte inkomstenbelasting
 • opstellen en indienen aangifte vennootschapsbelasting
 • opstellen en indienen aangifte dividendbelasting
 • begeleiden boekenonderzoek van Belastingdienst
 • bezwaar- en beroepsschriften
 • overleg inspecteur/controleur etc.

De werkzaamheden worden op maat uitgevoerd. Voor een nadere toelichting en een indicatie van de kosten, kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen!