Disclaimer

DISCLAIMER

Bij het tot stand komen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Berlo en Nijmeijer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

In deze website verwijzen wij naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Berlo en Nijmeijer heeft daarover geen controle en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid van de informatie uit die bronnen.

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website berusten uitsluitend bij Berlo en Nijmeijer. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berlo en Nijmeijer.

icons8-structural-32