Onze dienst­verlening in het kort

Bekijk wat wij te bieden hebben

Bedrijfs­economisch / strategisch advies

Bedrijfseconomisch/strategisch advies is een continu proces dat een onderneming helpt om zich aan te passen aan een altijd veranderende zakelijke omgeving en om haar doelstellingen te bereiken. Het is van cruciaal belang voor het succes en de groei van elk bedrijf, ongeacht de omvang of de sector waarin het actief is. Denk daarbij aan:
 • Rendementsverbeteringen
 • (Her)financieringen en begeleiding bij het verkrijgen hiervan
 • Begeleiding bij het verkoop klaar maken van de onderneming
 • Bedrijfswaarderingen voor bedrijfsoverdracht, herstructureringen etc.
 • Financiële begeleiding echtscheidingsprocedures voor DGA/ondernemers
 • Opzetten financieel managementinformatiesysteem
 • Beoordeling, begeleiding en inrichten van administratieve organisatie
 • Second opinion op adviseurs adviezen van derden / jaarrekening reviews

Fiscaal-juridische advisering

Met onze fiscaal-juridische advisering helpen wij bedrijven en particulieren bij het begrijpen en optimaliseren van hun fiscale situatie in overeenstemming met de wet. Deze advisering omvat het beoordelen van fiscale verplichtingen, het identificeren van fiscale voordelen en het ontwikkelen van strategieën om belastingaansprakelijkheid te minimaliseren. Het doel is om te voldoen aan fiscale wetten en regels, maar ook om legitieme mogelijkheden te benutten om de belastingdruk te matigen. Onze fiscaal-juridische advisering omvat onder meer:
 • Fiscale adviezen omtrent inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (nationaal en internationaal)
 • Herstructureringen (bedrijfsopvolging, herstructureren van activiteiten, oprichting BV’s, fusies en overnames)
 • Rechtsvormkeuze / begeleiding bij start onderneming
 • Estate planning
 • Second opinion op fiscale adviezen van derden / aangifte reviews

Fiscale werkzaamheden

Wij bieden ook bijstand bij belastingaangiften, geschillen met belastingautoriteiten en fiscale planning om financiële doelstellingen te behalen en risico's te beperken. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die verband houden met belastingen kan complex zijn en vereist vaak de expertise van belastingadviseur. Wij zorgen ervoor dat belastingverplichtingen correct worden nageleefd en geoptimaliseerd.
 • Opstellen en indienen aangifte inkomstenbelasting
 • Opstellen en indienen aangifte vennootschapsbelasting
 • Opstellen en indienen aangifte dividendbelastingen
 • Opstellen en indienen aangifte schenkbelasting
 • Opstellen en indienen aangifte erfbelasting
 • Begeleiden boekenonderzoek van Belastingdienst
 • Bezwaar- en beroepsschriften
 • Overleg inspecteur/controleur etc.

Accountancy werkzaamheden

Accountants spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de financiële integriteit van bedrijven en dragen bij aan het succes en de duurzaamheid van bedrijven door het bieden van deskundig financieel advies en het zorgen voor naleving van financiële regelgeving en normen. Onze accountancy werkzaamheden bestaan onder meer uit:
 • Samenstellen jaarrekening met samenstelverklaring
 • Beoordelen jaarrekening met beoordelingsverklaring
 • Verzorgen subsidieverklaring
 • Samenstellen jaarrekening met samenstelverklaring
 • Opstellen inbrengbeschrijvingen bij herstructureringen
 • Opstellen tussentijdse cijfers en prognoses
 • Begeleiding administratie
 • Verzorgen aangifte omzetbelasting
 • Invullen van diverse formulieren (bedrijfstak gebonden, verzekering, loonadministratie), eventueel voorzien van een accountantsverklaring